Hande AS er et håndverksfirma som eies og drives av prosjektlederne Lars Hande, Erik Hande, Tom Ødegård og Anders Asp. Vi holder til i Kjelsåsveien 174 på Frysja. 2018 kom Veidekke inn på eiersiden i selskapet, og er med å styrke vårt firma med langsiktig utvikling, kapasitet og gjennomføringsevne.

Vårt firma har 35 håndverkere med lang erfaring.
Vi vektlegger en god bedriftskultur med godt arbeidsmiljø, kursing og sosialt samvær. Vår kundekrets består i all hovedsak av faste næringskunder og vi mener at vi som firma er profesjonelle, men ikke større enn at vi opprettholder stor grad av fleksibilitet. Vi gjør vårt beste for å innfri kundens behov og levere optimale løsninger. Målet er at du som kunde, skal bli så fornøyd, at du kontakter oss neste gang du trenger å få utført en jobb.

Hande AS har i det daglige fokus på miljø og vi ønsker å være miljøbevisste i alle ledd. Vi er i gang med Miljøfyrtårnsertifisering, og har mål om å være sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift høsten 2019.