Høyskolen i Oslo

Her har vi bygget om i flere etapper.  I dag består lokalene i hovedsak av åpent landskap der det er benyttet friske farger, og løsninger som gir lokalene et trendy særpreg.