Parken Bakeri, Forskningsparken

Ombygging og rehabilitering av cafe til bakeri/møteromsområde. Arkitekt Link Arkitektur AS.